31.03.2017 tarihindeki ECE240 MIDTERM SINAVI HAKKINDA:

1. S覺navda kullan覺lacak formül ka覺d覺, aa覺daki özelliklerde örenciler taraf覺ndan haz覺rlanacakt覺r.

a) formül ka覺d覺nda ekil bulunmayacak, sadece formüller ve tan覺mlar覺 olacakt覺r.

b) formül ka覺d覺 arkal覺 önlü ve tek sayfay覺 geçmeyecektir.

c) formül ka覺d覺 isim ve örenci no yaz覺larak, cevap ka覺d覺 ile birlikte s覺nav sonunda teslim edilecektir. 

2. S覺nav s覺ras覺nda bilimsel hesap makinesi bulundurulacakt覺r.

3. S覺navda Cep telefonu kullanmak yasakt覺r.

Baar覺lar..

Yrd.Doç.Dr. Selma Özayd覺n